Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği
II. Bilimsel Araştırmalar Çalıştayı
Sonuç Bildirgesi
(3-4 Şubat 2018 /Ankara)
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği (UBAD) olarak düzenlediğimiz “II.
Bilimsel Araştırmalar Çalıştayı” farklı üniversite ve çeşitli bilim alanlarından bilim
insanlarının katılımıyla tamamlanmıştır. UBAD vizyon ve misyonuna uygun olarak
disiplinlerarası çalışmalarla zenginleştirdiğimiz çalıştayımızda, birçok bilim insanının farklı
disiplin alanlarında yapmış olduğu çalışmalar paylaşılmış ve katılımcıların farkındalık
kazandırılması sağlanmıştır.
Çalıştayda nitelikli, bölge ve ülke sorunlarını çözebilme ufkuna ve yeterliğine sahip
bilim insanlarını yetiştirme durumuna ilişkin yol haritası ve çözüm önerileri sunulurken,
materyalist bilim anlayışından uzak akademik çalışmaların “sadaka-i cari” olabilmesi
noktasında bilim insanının sahip olduğu “nazar ve niyet” durumunun önemine vurgu
yapılmıştır. Ayrıca UBAD bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların yaygın etkisini
artırabilmek ve bu çalışmaları bilim insanları ve kamuoyuyla paylaşabilmek noktasında yazılı
ve görsel yayın araçlarının kullanılmasının gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Bu noktada bu
çalıştayda UBAD misyonunu ve vizyonunu bir adım daha öteye taşıması açısından belli
periyodik dönemlerde bilimsel bir dergi yayımlanma kararının alınmasını, bu çalıştayın en
önemli meyvesi olarak görmekteyiz.
Çalıştayda bilim insanları tarafından imani hakikatler ışığında evrimi çürüten hususlar
ele alınmış, tevhid anlayışının kainattaki tezahüründen bir numune olan hücrelerin
yenilenmesi durumu ile ilahi nizamın haşmetine ve kudretine vurgu yapılmıştır. Ayrıca helal
ve temiz beslenmenin önemi noktasında akreditasyon ve sertifkasyon çalışmalarının önemine
ilişkin bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılmıştır.
Bu çalıştayda bir sonraki çalıştay ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi noktasında
tohumlarının atılması ve bu yönde kararların alınmış olması bizi memnun ve mesrur eden bir
diğer durumdur. Bu noktada 30-Agustos -2 Eylül 2018 tarihinde III. Uluslararası Bilimsel
Araştırmalar Sempozyumu’nun Isparta’da, 26-29 Ekim 2018 tarihinde II. Uluslararası İslam
ve Bilim Sempozyumu’nun İstanbul’da gerçekleştirilmesi yönünde kararlar alınmıştır.
UBAD’ın farklı sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturulması ve paydaşlarının artırılması,
misyon ve vizyonunu yerine getirmesi açısından bu bilimsel etkinlikleri önemli görmekte,
şimdiden hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz etmekte ve siz değerli
akademisyenlerimizi bu çalışmalara davet etmekteyiz.
Son olarak II. Bilimsel Araştırmalar Çalıştayı’nın düzenlenmesinde emeği geçen
UBAD’ın değerli yönetim kurulu üyelerine, yoğun çalışma takvimine rağmen çalıştayımızda
bizi yalnız bırakmayan Hayrat Vakfı yöneticilerine, Türkiye’nin dört bir yanından çalıştaya
katılan ve çalışmalarıyla çalıştaya katkı sağlayan bilim insanlarına teşekkür eder, hayırlı
muvaffakiyetler dilerim.

ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ – UBAD