Elçibey’in Kırgınlığından TANAP Anlaşmasına

  Ahmet Hüsrev ÇELİK 1992 yılında Karabağ’da yaşanan hadiseler, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar karşısında Türkiye’nin akıl almaz bir çekingenlik sergilediği, etkin rol alamadığı eleştirilerinin muhalefet tarafından TBMM’de de dile getirilmesi üzerine;  dönemin Bayındırlık ve İskân Bakanı ve aynı zamanda Dış İşleri Bakan Vekili Onur Kumbaracıbaşı, eleştirilere Meclis kürsüsünden cevap

Read more

Mahiyeti Muğlak Bir Kavram: “İslam Dünyası”

Ahmet Hüsrev ÇELİK   “İslam Dünyası” ifadesi akademik olsun veya olmasın pek çok çalışmada, günlük hayatta, kahve muhabbetlerinde, televizyonlarda, radyolarda, tartışma programlarında, haberlerde, miting meydanlarında hasılı hemen her yerde sıkça kullanılmaktadır. İslam dinine mensup olan bireylerin, toplulukların, devletlerin dünyanın herhangi bir yerinde bir sorunu çözülemediğinde fatura “İslam Dünyasına” tevdi edilmekte,

Read more

Arap Baharı’nda Beşinci Yıla Girerken: Buazizi’den Rabia’ya

Ahmet Hüsrev ÇELİK Tunus’ta, Muhammed Buazizi’nin kendisiyle beraber bütün Ortadoğu’yu yaktığı 17 Aralık 2010 tarihinden bu yana içinde bulunduğumuz yıl ve ay itibariyle dört sene geride kaldı. Geride kalan dört sene “Tunus’ta Bin Ali, Mısır’da Mübarek ve Mursi ile Libya’da Kaddafi’nin gidişi ve Suriye’de yaşananlar” olarak, ikişer kelime ile özetlenebilir.

Read more

17 Eylül 1961: Türkiye Kalkınma Tarihi Üzerinde Siyah Perde

  Türkiye’nin yakın tarihi; siyasi tarih, darbeler tarihi, demokrasi tarihi, insan hakları tarihi, partiler tarihi, askeri tarih, hukuk tarihi vb. olarak alt başlıklar halinde kategorize edilerek her birinden geçmişe doğru yolculuğa çıkıldığında, hemen her ferdin ve tarihin yüzünü yere eğmek durumunda kaldığı 17 Eylül 1961 tarihinde Menderes bu dünyadan ebedi

Read more