İSLAM MEDENİYETİNDE İLME VERİLEN ÖNEM

İSLAM MEDENİYETİNDE İLME VERİLEN ÖNEM Halil ÖZEL GİRİŞ ‘Rabbim! İlmimi artır, de.’[1] Medeniyetlerin teşekkülünde rol oynayan pek çok etkenden biri ve hatta en önemlisi de dinlerdir. Nasıl ki Batı medeniyetinin temelinde Hıristiyanlık, Çin medeniyetinin temelinde[2] Taoizm, Konfüçyanizm, Budizm ve diğer  uzak doğu dinleri, hatta antik Yunan medeniyetinin köklerinde pagan (putperest)

Read more