traren

I. Ulusal İslam ve Bilim Sempozyumu (30 Nisan-1 Mayıs 2017)

I. Ulusal İslam ve Bilim Sempozyumu (30 Nisan-1 Mayıs 2017)

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği tarafından düzenlenen İslam ve Bilim Sempozyumu 30 Nisan 2017 tarihinde Isparta’da gerçekleştirilmiştir. Fen, Sosyal ve Sağlık bilimleri alanlarında uzman sekiz akademisyenin bildiri sunduğu sempozyuma, ülkemizin farklı üniversitelerinde görevli çok sayıda akademisyenin yanı sıra lisans ve lisansüstü öğrencileri de katılmışlardır.

Bildiriler sunulduktan sonra konuyla ilgili soru sorma ve katkıda bulunma fırsatı verilmiş, bu bağlamda konular üzerinde yapılan tartışmalar İslam ve Bilim’in birbirinden ayrı olmadığı hususuna katkı sunmuştur.

Sempozyumda Sosyal bilimler alanında İslami bakış açısıyla metod ortaya koyma ve teori oluşturmanın mümkün olup olmadığı, bu temel üzerine inşa edilebilecek yeni yaklaşımların bilim alanlarında nasıl bir genişlemeye yol açabileceği irdelenmiştir.

Fen ve Sağlık bilim alanlarında ise, kâinatta cari olan hadiselerin, bu alanlara ait, metodolojilerden hareketle yapılan tespit ve izahlar İslami yaklaşımla ele alınmış, mukayeseli analizler ortaya konmuştur.

İslam ve Bilim kavramları birlikte sıklıkla kullanılmakta, birlikteliklerinin ölçüsü yoğun şekilde tartışılmaktadır. Bir din olarak İslam’ın ahirete bakan hükümlerinin yanı sıra içinde yaşadığımız hayatın ve dünyanın hemen her anına hitap eden hükümleri söz konusudur. Bilimin ilgilendiği gerçeklerle İslam’ın da alakadar olması, bilimin dünyaya ilişkin sorgulamalarına İslam’ın da verdiği cevapların bulunması bu iki kavramın birlikte konuşulmasını mecburi kılmaktadır.

Isparta’da düzenlenen sempozyum İslam ve bilim kavramları üzerine yapılan tartışmaların bir neticesidir. Bilimin ilgilendiği alanlara dair İslam dininin de görüşlerinin olması bu minvalde sempozyumların yapılmasını gerektirmektedir. Çünkü zamanın akışı ve bilimin gelişimi, genişlemesi yeni kavram ve kuramların bilim alanına dâhil olması İslam ve Bilimin birlikteliğine yeni tartışma alanları sunmaktadır.

Bu bağlamda düzenlenen sempozyum, İslami bakış açısıyla bilimin ele alınması noktasında önemli bir katkı ortaya koymuştur.  Düzenlediğimiz sempozyuma gerek sunumlarıyla gerekse dinleyici olarak iştirak eden değerli bilim insanlarına teşekkürlerimizi sunarız.

ubadmin

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.