traren

Blog Yazıları

Anasayfa » Blog Yazıları
10.11.2017
ÖZET Yüksek Lisans Tezi İSLÂM DÜNYASI’NDA YAPISAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ROLÜ Hüseyin YILDIRIM İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı İslam Dünyası; köklü tarihi, kadim değerleri ve medeniyetiyle maruf bir...
DEVAMINI OKU →
02.11.2017
Evrimi çürüten ve yaratılışı ispat eden izah ve delillerin bir kısmının özeti şöyledir: Evrim, ateizmin varoluş inancıdır. Dolayısıyla tevhidi yani Allah’ın varlığını ve birliğini ana esası yapmış olan İslamiyet ile bağdaşmaz, bağdaştırılamaz. Bilim, pozitivizmin etkisi...
DEVAMINI OKU →
10.06.2017
İSLAM MEDENİYETİNDE İLME VERİLEN ÖNEM GİRİŞ ‘Rabbim! İlmimi artır, de.’ Medeniyetlerin teşekkülünde rol oynayan pek çok etkenden biri ve hatta en önemlisi de dinlerdir. Nasıl ki Batı medeniyetinin temelinde Hıristiyanlık, Çin medeniyetinin temelinde Taoizm, Konfüçyanizm, Budizm...
DEVAMINI OKU →
18.01.2017
Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İyi bilin ki, ben kitabı ve bununla beraber bir mislini (sünneti) de (Allah’dan) aldım. Dikkat edin! Karnı tok vaziyette iken, koltuğuna yaslanmış bir şekilde: “Bizim için bu Kur’ân yeterlidir. Onda helal...
DEVAMINI OKU →
18.01.2017
1992 yılında Karabağ’da yaşanan hadiseler, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar karşısında Türkiye’nin akıl almaz bir çekingenlik sergilediği, etkin rol alamadığı eleştirilerinin muhalefet tarafından TBMM’de de dile getirilmesi üzerine;  dönemin Bayındırlık ve İskân Bakanı ve aynı...
DEVAMINI OKU →
18.01.2017
“Bir toplum kendisinde olan özellikleri değiştirmedikçe,Allah, onlara olan muamelesini değiştirmez.” Ra’d, 11 Üstad Bediüzzaman Peygamberimiz için “Feridü kevn-ü zaman” der. Yani bütün zaman ve mekânların eşsiz, tek şahsı. O’nun büyüklüğünü değişik yönlerden ele alarak ortaya koymak mümkündür....
DEVAMINI OKU →
18.01.2017
RİSÂLE-İ NUR’A BU İSMİN VERİLİŞ SEBEBİ Üstad Bedîüzzaman Risâle-i Nur Külliyatını, Batı medeniyetinin İslâm âlemindeki menfi tesirlerini kırmak, dine hücum eden dinsizleri susturmak, Müslümanların imanını güçlendirerek onların Kur’ân ve sünnete bağlılığını tazelemek, dinî hayatı yeniden...
DEVAMINI OKU →
18.01.2017
Risâle-i Nur, Ehl-i Sünnet’in Kelâm ilminde yeni bir çığır (ekol) açmıştır. Risâle-i Nur’un kelâm ilmi oluşundan bahsetmeden önce Kelâm ilmi hakkında kısa bir bilgi verelim: Kelâm ilminin tarifi: Kelâm ilmi, konusu ve gayesi itibariyle iki...
DEVAMINI OKU →
18.01.2017
MÜCEDDİD HADÎSİ Peygamberimiz (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Allah, bu ümmetin dinini tecdid etmek (yenilemek) için her yüz sene başında, bir müceddid gönderir.” Bu hadis, Sünen-i Ebu Davud, (Kitab’ul Melahim, Bab. 1, hn. 4291), Hakim ve...
DEVAMINI OKU →
18.01.2017
Sömürgecilik ve İslâm 15. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupalıların gerçekleştirdiği coğrafi keşifler, sömürgecilik faaliyetlerinin de başlangıcını teşkil eder. İlk defa İspanyolların ve Portekizlilerin başlattığı sömürge faaliyetleri, zamanla İngiliz ve Fransızların başını çektiği faaliyetlere dönüştü. Dünyanın zenginlikleri...
DEVAMINI OKU →
18.01.2017
Firavun arzda azgınlaştı. Ve arz ehlini çeşitli fırkalara böldü. Onlardan bir fırkayı güçsüz buluyor, oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. O fesat çıkaranlardandı. Biz ise orada güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları (oraya)...
DEVAMINI OKU →
18.01.2017
Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Kim Kur’ân’ı kendi görüşüne göre tefsir ederse, ateşte oturacağı yeri hazırlasın” Diyelim ki, bir kitabı anlayarak okudunuz. Peki, sizin anladıklarınızla kitabı yazan şahsın kastettiği mânâlar birbiriyle örtüşüyor mu? Acaba onun kastettiği şeylerle,...
DEVAMINI OKU →
18.01.2017
“Ey iman edenler! Sizden hayra davet eden, iyiliği emredip, kötülükten nehyeden bir cemaat olsun.” Âl-i İmrân, 103 Gece yarısı tenha sokaklarda tek başınıza yürürken ürperti ve korku hisseder misiniz? Aniden bir hayvanın veya bir caninin size saldırıvereceği...
DEVAMINI OKU →
18.01.2017
Tunus’ta, Muhammed Buazizi’nin kendisiyle beraber bütün Ortadoğu’yu yaktığı 17 Aralık 2010 tarihinden bu yana içinde bulunduğumuz yıl ve ay itibariyle dört sene geride kaldı. Geride kalan dört sene “Tunus’ta Bin Ali, Mısır’da Mübarek ve Mursi ile...
DEVAMINI OKU →
18.01.2017
“İslam Dünyası” ifadesi akademik olsun veya olmasın pek çok çalışmada, günlük hayatta, kahve muhabbetlerinde, televizyonlarda, radyolarda, tartışma programlarında, haberlerde, miting meydanlarında hasılı hemen her yerde sıkça kullanılmaktadır. İslam dinine mensup olan bireylerin, toplulukların, devletlerin dünyanın...
DEVAMINI OKU →
18.01.2017
Üstad Bediüzzaman, 1898 tarihinde Van valisinin konağında misafirken gazetede okuduğu bir haber, onun hayatında bir dönüm noktası oldu. Gazetenin haberine göre; İngiltere sömürgeler bakanı Gladston, avam kamarasında yapdığı bir konuşmada elinde tuttuğu Kur’ân’ı göstererek “Bu...
DEVAMINI OKU →
18.01.2017
KELİME-İ TEVHİD HAKKINDA ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN GÖRÜŞLERİ Bediüzzaman hazretlerinin telif ettiği Risale-i Nur külliyatına bakıldığında Hz. Peygambere (sav) iman etmeyen kişinin saadeti ebediyeye ermesinin mümkün olmayacağının anlatıldığı görülür. Üstad Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)’i duyduğu ve bildiği halde...
DEVAMINI OKU →
15.01.2017
“Asra yemin olsun ki, insan büyük bir hüsran içerisindedir. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve birbirine sabrı tavsiye edenler müstesna. (Asr suresi : 1-3) En büyük ve en tesirli silah fikirdir. Biz dünya tarihinin bu en büyük silahına...
DEVAMINI OKU →
12