traren

İslam Dünyası’nda Yapısal Sorunların Çözümünde Uluslararası Kuruluşların Rolü

10.11.2017
145
İslam Dünyası’nda Yapısal Sorunların Çözümünde Uluslararası Kuruluşların Rolü

ÖZET

Yüksek Lisans Tezi

İSLÂM DÜNYASI’NDA YAPISAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ROLÜ

Hüseyin YILDIRIM

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

İslam Dünyası; köklü tarihi, kadim değerleri ve medeniyetiyle maruf bir konumda iken son devrede girdiği gerilemenin neticesinde en sıkıntılı coğrafyalar olarak zikredilmeye başlanmıştır. Günümüz İslam Dünyası’nda ittifakın bozulması, ihtilafın artması ve ittihadın temin edilemeyişinden dolayı Müslüman coğrafyalar ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu noktada uluslararası kuruluşlar İslam Dünyası’ndaki sıkıntıların halli için önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle bu tez çalışmasında güdülen amaç, İslam Dünyası’ndaki yapısal sorunlar üzerinden İslam Dünyası’nın potansiyellerini de göz önünde bulundurarak, uluslararası İslami kuruluşların işlevselliğini sorgulamak ve bu kuruluşların rolünü açıklamaktır. İslâm Dünyası’ndaki uluslararası kuruluşların işlevselliği incelenerek bu kuruluşların etki ve işlerlik düzeyi tespit edilmiştir. Kısaca bu tez; İslam Dünyası’na, İslam Dünyası’ndaki uluslararası kuruluşlar penceresinden bakmayı amaçlamaktadır. Tez konusunun tahlili, İslam Dünyası’ndaki uluslararası kuruluşların işlevselliğine etki eden unsurlar, İslam Dünyası’nda uluslararası kuruluşlar, İslam Dünyası’ndaki uluslararası kuruluşların işlevselliği, başlıklarıyla üç bölümde incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İslam Dünyası, yapısal sorunlar, uluslararası kuruluşlar, işlevsellik, İttihad-ı İslam, İslam Birliği, İİT, D-8, EİT, AL, İDSB.

PDF İNDİR / İslam Dünyası’nda Yapısal Sorunların Çözümünde Uluslararası Kuruluşların Rolü
ubadmin

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.