traren

Mescid-İ Aksa Basın Açıklaması

25.07.2017
35
Mescid-İ Aksa Basın Açıklaması

Etrâfı mübârek kılınan, İslam’ın ilk kıblesi ve Alem-i İslam için mukaddes olan Mescid-i Aksa, İsrail devleti tarafından yıllardır yapılan saldırılardan birisiyle daha karşı karşıyadır. Mabedlerin ve buralara ibadet için gelenlerin masuniyetine tarih, siyaset, hukuk ve sosyoloji alanından pek çok delil göstermek mümkündür. Her ne sebeple olursa olsun ibadethanelere ilişenlerin amaçlarına ulaşamadıkları tarihi bir gerçektir. Bu hakikatler ışığında insanların mukaddes değerlerine ve ibadet hürriyetine ilişilmemesi tüm dünyada insanca var olmanın ön şartlarından birisidir. Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırılar ve kısıtlamalar, ibadethanelerin dokunulmazlığı ve kutsala saygı gibi evrensel değerlerin ihlalidir. Bu ilkeyi ihlal edenler aynı zamanda tüm insanlığın hukukunu çiğnemektedirler. Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırılar insanî bir temelde herkesi ilgilendiren uluslararası bir meseledir. Meselenin bir tarafında Müslümanlar ve vicdanı tefessüh etmemiş insanlık, diğer tarafında ise bu ihlali yapanlar ve bu ihlalin yapılmasına seyirci kalanlar bulunmaktadır. Ortadoğu’da kalıcı barışın tesisi ve muhafazası için uluslararası karar alma mekanizmalarının bu konuya gecikmeden müdahil olması elzemdir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın Harem-i Şerif’te yaşananlar ile ilgili olarak uluslararası topluma yapmış olduğu tarihî çağrı, uluslararası kamuoyu tarafından dikkate alınmalıdır. Türkiye, tarih önünde sorumluluğunu yerine getirerek uluslararası yapı içerisinde üzerine düşeni yapmak adına gerekli adımları atmıştır. Bu çağrıya cevap vermeyen her muhatap tarih ve insanlık önünde bir kez daha bu trajedinin mesulü ve ortak müsebbibi olacaktır. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği (UBAD) olarak bu çağrının yanında olduğumuzu ifade ediyor, bu uyarının uluslararası toplum ve kuruluşlar tarafından dikkate alınıp bir an önce Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıların durdurulması için gerekli adımların atılmasını, tüm insanlık vicdanının ve onurunun korunması adına talep ediyoruz.
Kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

ubadmin

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.