traren

Kamuoyuna Duyurulur (Kur’an-ı Kerim’e ve Müslümanlara Saldırı)

09.05.2018
36
Kamuoyuna Duyurulur (Kur’an-ı Kerim’e ve Müslümanlara Saldırı)

Hâk ile bâtıl mücadelesi, kıyamete kadar sürecektir ve kıyamete dek batıl taraftarları kılıf ve suret değiştirerek, bütün aymazlıkları ve ahlak dışı yöntemleriyle Hakk’ın kal’asına saldıracak, menhus eli ve müfsid fikirleriyle mukaddesatımızı kirletme cüretini her daim kendilerinde bulacaktır.  Nitekim yakın zamanda “azılı İslam düşmanı 300 Fransız” Allah katında hak ve son din olan “İslam” dininin hak ve son peygamberi “Hz. Muhammed (S.A.V.)’e”  indirilen Kuran-ı Azimüşşan’daki bazı ayetlerin çıkarılması gerektiğiyle ilgili hezeyanları ve barbar çıkışları bu duruma bir örnektir.

Halbuki, Kuran-ı Kerim’de ne bir eksik ne de bir fazla vardır. Kuran-ı Kerim her yönüyle mucize bir kitaptır. Kur’an-ı Kerim sadece bir topluluğa indirilmiş ya da belli bir zaman diliminde yaşamış insanlara değil, bütün beşeriyete ve zamanlara hitap etmektedir. Kur’an-ı Kerim ayetlerinde insanlığın refahı ve felahı için muazzam hakikatler sunulmaktadır. Nitekim bu hakikatlerin ışığında hayatını idame ettirenlerin saadet bulduğu, aklı körelerek dil uzatanların ve vicdanı sukuta uğrayarak sırt çevirenlerin ise rezil ve zelil olduklarına tarihle birlikte insanlık da şahitlik etmektedir.

Bu şeytani çıkışı yaparak Kuran-ı Kerîm’e saldıranlar şunu bilmelidirler ki; Kuran-ı Kerim’i indiren Allah (c.c), kıyamete kadar onun koruyucusudur ve Hak taraftarları da Kur’an-ı Kerim’in bekçisidir. Değil bazı ayetleri çıkarmak, bir harfindeki bir noktayı bile silmeye gücünüz yetmeyecektir. 1400 yıldır değiştirilememiş ve değiştirilemeyecek, bir suresinin dahi benzeri getirilememiş ve getirilemeyecek kutsal kitabımıza, şeytandan aldıkları dersle dil uzatan, kutsalımıza Fransız olmaktan başka hiçbir meziyetleri olmayan “300 Fransız”ın şahsında Kuran-ı Kerim’e ve Müslümanlara saldıran zihniyeti Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği (UBAD) olarak lanetliyoruz.

ubadmin

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.